Netsis Yazılım | Yenilikler | Geri Bildirim

Kıdem Hesaplama Parametreleri

Bir Kıdem Yılın İçerdiği Gün Sayısı

Bu parametreye girilen değer kıdem hesaplaması sırasında kullanılan toplam çalışma gününün bulunmasında kullanılır. 360 gün girilmişse bir yıl tam 360 gün ve ayların hepsi tam 30’ar günden hesaplanacaktır. 365 gün girilmişse bir yıl 365 veya artık yılsa 366 günden, aylardaki gün sayıları da 28, 29, 30 veya 31 çekmelerine göre tam olarak hesaplanacak ve gün sayısını etkileyecektir.

Toplam Çalışma Günü İşçi Lehine Kıdem Gününe Çevrilsin

Kıdem günü hesaplanırken kişinin toplam çalışma günü, kıdem yılının içerdiği gün sayısına bölünerek, bir oran bulunmakta ve kişinin son ay aldığı brüt maaş ile çarpılarak kıdem hesabı yapılmaktadır.

 

Bu parametre işaretlendiğinde ise, bulunan kıdem yılının içerdiği yıl, ay ve gün ayrıştılarak hesaplama yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Örn:    Kıdem günü: 920

         Bir kıdem yılının içerdiği gün sayısı 360

         Son ayki brüt maaş: 1500 olsun

 

Bu durumda hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

 

Öncelikle 920 günün kaç tam yıl içerdiği bulunur, 360*2(tam yıl)=720 gün

1500*2 = 3000

 

Daha sonra kalan günün kaç aya karşılık geldiği bulunur, 920-720=200 gün

İçerdiği tam ay sayısı 30*6(tam ay)=180

(1500/12)*6 =  125*6 = 750

 

Son olarak da kalan gün hesaplanır = 920-(720+180)=20 gün

(125/30)*20 = 10,42*20= 208,4

 

Toplam kıdem tazminatı 3000+750+208,4 olarak hesaplanır.

İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Kesilecek

Hesaplanan İhbar Tazminatından gelir vergisi kesilmesi istendiği durumda işaretlenmesi gereken parametredir.

İhbar Tazminatına Ek Kazançlar Dahil Edilecek

İhbar Tazminatı hesaplamaya ek kazançların da dahil edilmesi istendiği durumda işaretlenmesi gereken parametredir.

 

Kıdem Gün Sayısı Detaylı Girilsin

Bu parametre işaretli olduğunda kıdem hesaplaması yapılabilmesi için hizmet süreleri ve kıdeme esas süreler girilmelidir. Kıdem hesaplamasında bir ayın içerdiği gün sayısı bu sahalardan okunacaktır.

 

Bir Yıllık Çalışma İçin Ödenecek Kıdem Gün Sayısı

Kıdem hesaplaması yapılırken bir ayın içerdiği gün sayısı bu parametreden alınacaktır. Eğer Kıdem Gün Sayısı Detaylı Girilsin parametresi işaretli değil ise, kıdem hesaplaması yapılabilmesi için bu parametre girilmiş olmalıdır.

Bünye Giriş, Giriş Tarihi, Kartoteks

Toplam çalışma günü ya da hizmet günü hesabı yapılırken, başlangıç tarihinin personelin kartındaki bünye giriş tarihinden mi, giriş tarihinden mi oluşacağının seçildiği bölümdür. Bunların dışında, toplam çalışma gününün kartoteks bilgilerindeki günlerinin toplamından oluşması için Kartoteks seçeneği işaretlenebilir.

Hizmet Süreleri, İhbara Esas Süre

İhbar hesaplaması yapılırken, kaç günlük ihbar tazminatı verilmesi gerektiğinin hesaplanması için düzenlenen parametrelerdir. Hizmet süresi kısmında girilen aralıklara göre kaç günlük ihbar tazminatı verileceği belirlenir.

 

 

 

 

 

 

Kazançlar ve Yardımlar sayfasından, Kıdem ve parametrik olarak değişkenlik gösterecek olan (İhbar Tazminatına Ek Kazançlar Dahil Edilecek) İhbar Tazminatı hesaplamasını etkileyecek, Kazanç ve Yardımlar tanımlanabilir.Burada, Şirket Bilgileri/ KYKM Tanımlama bölümünden tanımlanan bütün Kazanç ve Yardımların isimleri listelenecektir. Bunlardan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplamasında, tutarlarını yansıtılmak istenenler işaretlenerek belirlemelidir.

 

Kıdem ve İhbar tazminatlarının brütlerine esas olacak tutarların hesaplanabilmesi için gerekli olan sahaların belirlenmesinde, Ücret Hesap Kod girişi bölümünde tanımlanmış olan ücret hesap kodları baz alınır. Bu hesap kodlarına bağlı olarak Kazanç ve Yardımların İşçi/ Memur çarpanları ve çarpan türleri ile bir yıl içinde kaç defa verildiği (yani kıdem tazminatına yansıtılmak istendiği) bu bölümde kaydedilmelidir.

 

Örneğin; yılda 4 kez bir brüt maaş ikramiye verilen bir durumda, İkramiyenin çarpanlarına 1, çarpan türüne Brüt (A)ylık ve ay sayısına 4 girilmelidir. Çocuk yardımı türünden bir yardımda da çarpanlarına bir çocuk için verilen sabit tutarı, örneğin 60 TL., çarpan türüne (C)ocuk adedi ve ay sayısına 12 girilmelidir.

 

İkramiye, Prim gibi kazanc ve yardımların, yıl içinde puantaj bilgilerinden

girilen tutar toplamlarının da kıdem hesaplamaya dahil edilebilmesi

sağlanabilir. Tanımlı kazanç ya da yardımın Ücret Hesap Kod Tanımlamada

çarpanı Sabit Brüt olarak seçilmis olmalıdır. Ayrıca, Kıdem/İhbar Tazminatı

Hesaplama ekranında Kıdem Detayları sekmesinde, kazanç ya da yardım

seçilip, ilgili satır üzerinde sağ klik yapıldığında çıkan “Yıllık Tutar Hesapla”

işlemi çalıştırılmalıdır. Böylece ilgili kazanç ya da yardıma, son 12 ay içinde

girilen puantaj bilgilerinin toplamı hesaplanıp, yıllık tutar sahasına

getirilecektir.

 

 

Bu bölümde, kıdem/ ihbar  tazminatına esas tüm kazançlar anlatılan şekilde tanımlanırsa, personellerin kıdem/ ihbar tazminatları yükü, personeller bazında elle giriş yapılmadan otomatik olarak hesaplanmış şekilleriyle listelenebilir.

 

Personel Sabit Bilgilerinde Kazanç Puantaj Atama tuşu yardımıyla tanımlanan sabit kazanç ve yardımlar, bu bölümde işaretlenir, Çarpan: 0 (sıfır), Çarpan Türü: (S)abit ve Ay Sayısı:12 olarak tanımlanırsa personel bazında kıdem, parametrik olarak da ihbar tazminatı hesaplarına otomatik olarak yansıtılır.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)